Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

 

elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,

mely az adatok biztonságát garantálja.

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu) az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)
Székhely: 1194, Bp. Kelet u. 9.
Nyilvántartási szám: 55414180

Adószám: 56737264-1-43

Telefonszám: 06706043283

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név,megbízott. Pribelszki Norbert, overthinkproduct@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat,

overthinkproduct@gmail.com

elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

minden hozzá beérkezett e-mailt a

személyes adatokkal együtt az adatközléstől

számított legfeljebb 1

év elteltével töröl.

 

Személyes adatok amiket elkérhetünk: Teljes név, telefonszám, email cím

 

2

adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

 

overthinkbudapest.hu/adatkezeles

címen.

 

 

Pribelszki Norbert, overthinkproduct@gmail.com

fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen

az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk

 

megválaszolja kérdését.

 

 •         3.2  Technikai adatok
  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás);
  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 •         3.3  Cookie-k (Sütik) 

3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu) 

a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

 

ellen.

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu) védelmi szintet nyújt.

olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

 

 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

 

teljességét;

 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel

 

 •   

 

kapcsolatos eszközök.

 

 •   

 

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

 

 •   

 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az

luxurybp.hu

weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e

fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3

. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli

 

őket.

 •         3.4  Online rendeléshez kapcsolódó adatok 
 •         3.5  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 
 •         3.6  Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5 Az adatkezelés célja,módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online rendelés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének

 

mértékét.

 

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének

mértékét.

 

Adja meg, melyek a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségei. Biztosítsa, hogy minden ezzel

kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van az opt-out-ra!

 

  

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson

alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat

az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

 

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu) 

részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így különösen az alábbiakkal:

 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

 

  

4

 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap

használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező

 

számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az

 

rendszere a

technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé

tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az

 

fér hozzá.

7 Adattovábbítás,adatfeldogozás,azadatokat megismerők köre

8 Érintettjogaiésjogérvényesítésilehetőségei

 •         8.1  Tájékoztatáshoz való jog 
 •         8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga 

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

5

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

 

adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

 

megakadályozásáról (Pmt.);

 

Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. Adja meg cégekkel kapcsolatos alapadatokat (cégismertető), valamint azoknak a munkatársaknak a körét, akik az adatokat megismerik. Biztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerződések titoktartási

 

záradéka kiterjed-e erre a körre!

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

 

elérhetőségein.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

5

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül

adja meg a tájékoztatást.

 •         8.3  Helyesbítés joga 
 •         8.4  Törléshez való jog
  a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 •         8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

    

Az érintett kérheti a

hiányos adatok kiegészítését.

  

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a

          

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett kérésére a

Pribelszki Norbert, overthinkproduct@gmail.com.

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

    

6

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

 

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

 

adatkezelésre;

 

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

 

kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

 

felhasználásának korlátozását;

 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

6

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az

  

érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

 

fontos közérdekéből lehet kezelni.

 •         8.6  Adathordozáshoz való jog 
 •         8.7  Tiltakozás joga 
 •         8.8  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 •         8.9  Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

7

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat

 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen

 

jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

 

soron kívül jár el.

7

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

    

Pribelszki Norbert Tamás e.v (overthinkbudapest.hu)

a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.